Energická efektivita, nízka ( približne 0,025 W/cm*K) teplo vodivosť materiálu. Preto cez zimu včely jedia menej medu (na 25-50%) v porovnaní z drevenými úľmi z hrúbkou steny 25mm. A cez letne teple dni – nie ventilujú pri letáči, ale nosia nektár. Nie potrebuje dodatočne zatepľovanie;

Ľahké a, súčasne, pevne. Možnosť použitia klasického držiaka na transportovanie ulov (napríklad, remene) ;

Materiál sa pili, reze, vŕta sa, frézuje sa, brúsi sa ľahšie než drevo. Veľmi ľahko sa da spraviť, napríklad, letáč na ľubovoľnom telese, ktorý bude v súlade z Vašou technológiou včelárenia.

Do materiálu nevsakuje voda, preto nie je vyhovujúce prostredie pre množenie baktérii, kliešťov a voskovej moli. Včelí majú menšiu možnosť ochorieť;

Do materiálu nevsakuje voda, preto nemá odlíšenia v geometrických rozmeroch po cely čas  využívania. Ktorý kôl vek komponent môže byť vymenený z ktorého kôl vek iného úľa bez uprav;

Konkurenčná cena a vhodne balenie. Vám doručia výrobok v kompaktnom balení, vhodnom aj pre vzdialene včelíny. Zloženie výrobku môže byť uskutočnene v poľných podmienkach, aj jednej osobe. Vy môžete kúpiť komponent zvlášť, podlá ponuky ;

Materiál je bezpečný pre ľudí, zvieratá a hmyz;

Nie je potrebne používať oheň pre dezinfekciu. Je možne použiť paru (napríklad z prenosného parogenerátora s teplotou 130-150 stupňov Celzia), alebo dezinfekčne vodne roztoky ľubovoľného typu s nasledujúcim oplachom výrobku. Pri správnom spracovaní, takým činom, ktorá kôl vek infekcia môže byť zničená;

materiál sa da lakovať (nanášať farbu) vodou riediteľnými farbami a organo riediteľnými farbami.

 

2015. All rights reserved.

 

Sledujte naše novinky

Naši partneri: Bee.lg.ua; Vcelaren.sk; Himexelen.com

Foto komponentov Cenník Návod Videa Kontakty Hlavná stránka
Hlavná stranká Главная страница Główna Principale Principal Home Accueil Home